Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức đóng góp vào sự phát triển thành phố
Ngày đăng: 21/09/2022

Lượt xem: 1


Ngày 21/9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP và ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tham dự hội nghị có các ông: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chủ trì hội nghị; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Ban Chấp hành Đảng bộ TP...

Tại hội nghị, ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy - nhấn mạnh, qua 15 năm TP triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, cơ bản đáp ứng sự mong đợi của đội ngũ trí thức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Nổi bật là công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP quan tâm thực hiện. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thành ủy cũng đã ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức TP; tạo hành lang pháp lý để đội ngũ trí thức TP ra sức cống hiến, đóng góp trí tuệ của mình cho sự phát triển của TP. Vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức ngày càng được nâng lên và không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng và chất lượng,                   từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của TP... Bên cạnh đó, nhiều hoạt động liên quan đến trí thức được TP quan tâm tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả như: Thành lập và triển khai vận động, sử dụng hiệu quả Quỹ khuyến học, khuyến tài; kịp thời khen thưởng, biểu dương học sinh, giáo viên giỏi đạt giải cao trong các kỳ thi  cấp quốc gia, cấp TP, học sinh đạt thủ khoa kỳ thi THPT, thủ khoa ngành...; tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng hàng năm; qua đó, xuất hiện nhiều mô hình có tính sáng tạo và hiệu quả kinh tế xã hội cao, có giá trị, khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong cuộc sống, lao động và học tập.

TP cũng quan tâm hoàn thiện môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức; huy động nguồn nhân lực trong và ngoài TP nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; chú trọng vai trò tư vấn, phản biện của các cơ quan khoa học, các hội khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và văn học nghệ thuật đối với các dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Qua đó, các chuyên gia, nhà khoa học đã có những đóng góp tích cực trong nghiên cứu, tư vấn phản biện, giải quyết các vấn đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP và vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình phát triển.

Trên cơ sở những mặt tích cực đã đạt được, ông Lê Quang Mạnh đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp về vai trò to lớn của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng và phát triển TP. Tập trung đổi mới sáng tạo, bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; xây dựng TP thông minh, tăng trưởng xanh, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nhân tài từ đội ngũ trí thức, các chuyên gia đầu ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò của lực lượng trí thức, đặc biệt là trí thức, nhà khoa học trẻ, đóng góp trí lực phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP, đồng thời, phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh cũng yêu cầu quan tâm xây dựng cơ chế đặc thù thực hiện tốt chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng đội ngũ trí thức. Tăng cường đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, tạo môi trường, điều kiện hoạt động để trí thức nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển của thành phố. Đổi mới, đa dạng phương thức vận động, kết nối, tổ chức tập hợp, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức từ các Viện, trường, đoàn thể chính trị - xã hội, sở, ngành, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài có tâm huyết, khát vọng đóng góp cho phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế - xã hội của TP. Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tư vấn, phản biện, giám định đối với các chính sách, chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ và môi trường... của TP.

Tại hội nghị, 12 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW vinh dự được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen.


Thanh Xuân


098f6141-92a1-4d92-847c-d3ebb31aeed6

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready