Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP Cần Thơ
Ngày đăng: 09/04/2024

Lượt xem:


UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP Cần Thơ.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc sắp xếp đơn vị hành chính trên phương tiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, đăng tải tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP Cần Thơ trên Cổng Thông tin điện tử của UBND thành phố theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND quận Ninh Kiều đã chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các phường: An Cư, An Nghiệp, An Phú, Thới Bình tổ chức thông tin, tuyên truyền về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đến các cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thông qua các cuộc họp, hội nghị, hệ thống loa đài truyền thanh, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất từ cấp ủy đảng các cấp, hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn… UBND các phường An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình thực hiện lập và niêm yết danh sách cử tri từ ngày 22/2/2024; thời gian thực hiện lấy phiếu ý kiến cử tri từ ngày 26/3/2024 và hoàn thành vào ngày 29/3/2024.

Kết quả, có 32.022 cử tri trong tổng số 32.553 cử tri trên địa bàn các phường trên tham gia lấy ý kiến (đạt tỷ lệ 98,37%). Trong đó, có 31.105 cử tri đồng ý phương án sáp nhập 4 phường trên (đạt tỷ lệ 95,55%), có 917 cử tri không đồng ý (đạt tỷ lệ 2,82%). Các phường: An Nghiệp, An Phú và Thới Bình có 429 cử tri không đồng ý (không nêu lý do). Riêng phường An Cư có 488 cử tri không đồng ý với lý do muốn giữ lại tên An Cư sau khi sáp nhập thành phường mới và còn lo ngại việc chuyển đổi giấy tờ có liên quan, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ quá tải khi sáp nhập phường.

(Tập tin đính kèm)


Kim Xuyến


356da70d-9353-4ce7-af05-a75502f38ebe

Tiêu đề bài viết: Kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP Cần Thơ. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Kim Xuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang