RSS

Tiện ích RSS (Really Simple Syndication) của Cổng thông tin điện tử Cần Thơ là một tiện ích dành cho bạn đọc. Dịch vụ này cho phép bạn đọc xác định những nội dung, thông tin mình quan tâm trên Cổng thông tin điện tử Cần Thơ và xác nhận để có thể cập nhật tin tức nhanh chóng.

Bạn chỉ cần tìm các biểu tượng ở đầu trang Cổng thông tin điện tử Cần Thơ, và từ danh mục RSS dưới đây, bấm vào để đăng ký, và bắt đầu xác định những thông tin mà bạn muốn. Sau khi xác nhận, những nguồn tin này sẽ tự động cập nhật và bạn có thể đọc tin trên trình duyệt hoặc trên máy tính của mình.

Các danh mục tin RSS mà Cổng thông tin điện tử Cần Thơ cung cấp:

Để đọc được tin RSS, bạn đọc cần có trình đọc tin (news reader). Có rất nhiều kiểu trình đọc tin, được nhúng trong trình duyệt, hoặc là các ứng dụng độc lập, phải cài đặt trên máy tính. Trình đọc tin sẽ giúp bạn theo dõi nội dung thông tin và xác lập danh mục tin RSS theo nhu cầu. Sau khi trình đọc tin đã sẳn sàng, bạn sẽ lựa chọn nội dung thông tin cần cập nhật. Một số trình duyệt, trong đó có Firefox, Opera và Safari, có chức năng tự động chọn danh mục tin RSS cho bạn. Nếu cần biết thông tin cụ thể hơn, bạn có thể xem thông tin trên các trang chủ của các trình duyệt đó. Có rất nhiều loại trình đọc tin khác nhau và các phiên bản được thường xuyên cập nhật. Một số trình đọc tin chỉ chạy trên một hệ điều hành nhất định, bạn phải cân nhắc điều này khi lựa chọn trình đọc tin.

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang