Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Ngày đăng: 04/10/2022

Lượt xem:


Sáng 4/10, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố.
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP.

Dự Hội nghị có ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có: Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố; cùng đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ đã cho vay 634.493 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền giải ngân đạt 9.008 tỷ đồng. Đến 31/8/2022, dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ đạt 3.404,1 tỷ đồng với 90.028 khách hàng còn dư nợ, dư nợ tăng 3.3859,6 tỷ đồng (tăng 75,5 lần) so với thời điểm mới thành lập, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 26,3%. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội phần lớn được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chú trọng ưu tiên, tập trung vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Vốn vay đã góp phần giúp gần 85.925 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 310.278 lượt lao động; giúp 1.236 lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; giúp 60.550 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây dựng, cải tạo 222.372 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng 5.546 căn nhà cho hộ nghèo, nhà phòng tránh bão và 464 căn nhà ở xã hội; giúp 28 doanh nghiệp, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 vay vốn để trả lương cho 41.745 người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị đã phân tích, đánh giá những mặt đã làm được, đồng thời cũng làm rõ những tồn tại hạn chế, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian tới. Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, bằng người thực, việc thực đã có sức lan tỏa và nêu gương sâu sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã có những thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện tốt chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; UBND quận, huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; hằng năm chuyển vốn ngân sách theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao để bổ sung cho vay các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn; Các Sở, ban ngành, Hội đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách kết hợp với cho vay đủ vốn; xây dựng và nhân rộng các dự án, mô hình làm ăn hiệu quả; các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố cân đối, trình HĐND ưu tiên bố trí ngân sách thành phố chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay hàng năm, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND thành phố phê duyệt Đề án đầu tư tín dụng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương trong từng giai đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng vay vốn, nhất là các đối tượng đặc thù của địa phương.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường quán triệt đến các cấp hội thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và các cơ quan, tổ chức tham gia gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời mở rộng cuộc vận động vì người nghèo để góp phần bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội của thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của thành phố về tín dụng chính sách xã hội đến các ngành, các cấp, đến nhân dân và nhất là các đối tượng thụ hưởng biết, thực hiện.

Dịp này, có 1 tập thể và 8 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương; có 29 tập thể và 57 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố.


Phương Thảo


141e2156-31e9-4bd4-bebb-23d29de63b68

Tiêu đề bài viết: Cần Thơ: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang