Văn hóa - Tín ngưỡng


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong tổ chức lễ hội truyền thống
Ngày đăng: 07/08/2023

Lượt xem:


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống.
Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Kỳ yên đình Bình Thủy.

Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống có 9 tiêu chí chung, với 44 tiêu chí cụ thể, quy định các vấn đề về công tác quản lý nhà nước; cơ sở vật chất; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; việc tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, văn nghệ thể thao... khi tổ chức lễ hội. Các tiêu chí cụ thể quy định rõ trách nhiệm thực hiện gồm cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, ban tổ chức lễ hội, cơ sở cung ứng dịch vụ, người tham gia lễ hội.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc sử dụng Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa là mục tiêu chuẩn hóa việc xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, vừa là công cụ, thước đo đánh giá năng lực công tác quản lý nhà nước, hiệu quả tổ chức lễ hội ở địa phương. Bộ tiêu chí nhằm khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các địa phương, ban tổ chức lễ hội tiến hành các hoạt động cải thiện và tăng cường chất lượng công tác quản lý lễ hội truyền thống...; xây dựng môi trường văn hóa lễ hội văn minh, lành mạnh; từng bước loại bỏ những hủ tục, tập tục, tập quán lạc hậu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai Bộ tiêu chí đảm bảo phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương; thí điểm, nhân rộng mô hình tổ chức lễ hội đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí.


Nguồn: Báo Cần Thơ


4cb948cc-321b-40de-beed-275f05bcf2f1

Tiêu đề bài viết: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong tổ chức lễ hội truyền thống . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Nguồn: Báo Cần Thơ .

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
BẢN ĐỒ CẦN THƠ
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Copyright 2017 CANTHO PORTAL. All rights reserved.
English | Français