Chương trình


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phấn đấu xây dựng TP Cần Thơ là thành phố sinh thái, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL
Ngày đăng: 09/09/2022

Lượt xem:


Phấn đấu đến năm 2045, thành phố hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa của thành phố, xây dựng “Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở Châu Á”.

Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Chương trình số 37-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị “Về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chương trình số 37-CTr/TU nhằm mục đích tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố sớm đưa Nghị quyết số 06-NQ/TW đi vào cuộc sống. Chủ động, quyết tâm triển khai toàn diện theo đúng quan điểm, mục tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhằm tuyên truyền để đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Cụ thể, đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 76% và tăng trưởng GRDP đạt mức 7,5% - 8%/năm; Phát triển hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình tại đô thị; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh đến người dân; tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%; Phấn đấu các thị trấn hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị.

Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 80% và tăng trưởng GRDP đạt mức trên 8%/năm; Phấn đấu xây dựng thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Trên cơ sở đó, Chương trình số 37-CTr/TU cũng nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Một là, công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai ngay công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/TW trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động ở tất cả các cấp, các ngành, trong cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hiểu và nắm được các nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn thành phố, góp phần đổi mới tư duy, tầm nhìn về phát triển đô thị của thành phố, tạo bước đột phá và phát triển bền vững.

Hai là, phối hợp hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Ba là, nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững. Bốn là, tập trung xây dựng, phát triển đô thị theo hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới. Năm là, đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ niện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu. Sáu là, xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị. Bảy là, phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.


Nguyên Trang


67ea8ffb-b68c-4ae2-b732-6bebfd37c021

Tiêu đề bài viết: Phấn đấu xây dựng TP Cần Thơ là thành phố sinh thái, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Nguyên Trang.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang