Chương trình


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Ngày đăng: 16/02/2023

Lượt xem:


UBND thành phố Cần Thơ vừa có Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 của thành phố.

Theo đó, mục tiêu là nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực, đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy quá trình phục hồi, tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo chủ đề năm 2023 của thành phố và Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, không ngừng cải thiện đời sống Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, tăng cường phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo UBND thành phố, việc THTK, CLP năm 2023 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP và pháp luật chuyên ngành có liên quan, trong đó tập trung vào 8 lĩnh vực cụ thể như sau: Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước; trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; trong quản lý sử dụng tài sản công; trong quản lý các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, cần tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.

Căn cứ Chương trình THTK, CLP năm 2023 của UBND thành phố, các đơn vị và địa phương khẩn trương xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2023 của đơn vị mình chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày Chương trình THTK, CLP năm 2023 của thành phố được ban hành; chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2023 của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong Chương trình THTK, CLP của mỗi cấp, mỗi ngành cần cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong năm 2023 để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

File kèm


Phương Thảo


027c273c-c7b0-478d-894e-7a45bab95740

Tiêu đề bài viết: Cần Thơ: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang