Chương trình


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
TP Thơ ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 – 2025
Ngày đăng: 02/11/2022

Lượt xem:


UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3769/QĐ-UBND về Chương trình An toàn, vệ sinh lao động thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 – 2025 nhằm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.

Đối tượng áp dụng là người làm công tác quản lý nhà nước về tác an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động và người lao động; ưu tiên các ngành, nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và làng nghề. Chương trình được triển khai trên địa bàn TP Cần Thơ đến tất cả ngành nghề.

Theo đó, Chương trình đã đề ra 8 mục tiêu cụ thể như sau: Mục tiêu 1: Trung bình hàng năm so với năm trước giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người; Mục tiêu 2: Trung bình hằng năm so với năm trước tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp; 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động; Mục tiêu 3: Đến năm 2025 trên 90% tổng số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cấp quận, huyện, Ban quản lý các Khu công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực về tác an toàn, vệ sinh lao động.

Mục tiêu 4: Đến năm 2025 trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động; 80% số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện về công tác an toàn, vệ sinh lao động; Mục tiêu 5: Đến năm 2025 trên 80% số người làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện về tác an toàn, vệ sinh lao động.

Mục tiêu 6: Đến năm 2025 trên 80% số làng nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về tác an toàn, vệ sinh lao động; Mục tiêu 7: Đến năm 2025 trên 80% số người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật; Mục tiêu 8: Hằng năm 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Chương trình đã nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện như sau: Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát, cung cấp dịch vụ công về an toàn, vệ sinh lao động; Tăng cường thông tin, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động; Các hoạt động đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tổ chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình; Hoạt động của Ban Chỉ đạo an toàn, vệ sinh lao động thành phố.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đảm bảo quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động; tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động, nhất là các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Cùng với đó, tổ chức đăng kiểm, khai báo các vật tư, máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; xây dựng nội quy, quy trình về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động và cấp giấy chứng nhận, thẻ an toàn cho công nhân vận hành các máy, thiết bị, làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo đúng quy định.

Thường xuyên tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp, bổ sung các biển báo, rào chắn những khu vực nguy hiểm có nguy cơ tai nạn lao động; bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, đầu tư trang bị bổ sung phương tiện phòng cháy, chữa cháy, phương tiện cứu nạn, rà soát và bổ sung nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho những công việc, địa điểm sản xuất có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ...

Mặt khác, thực hiện đầy đủ các quy định chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động, như: trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; quan trắc, đo kiểm môi trường lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm các công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,...


Nguyên Trang


d4d5b8d1-6451-43a2-bfc0-9877a8d3476d

Tiêu đề bài viết: TP Thơ ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 – 2025. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Nguyên Trang.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang