Chương trình


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
8 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030
Ngày đăng: 18/03/2021

Lượt xem:


Theo Chương trình hành động vì trẻ em thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030 vừa được UBND thành phố Cần Thơ ban hành, có 8 nhiệm vụ và giải pháp quan trọng cần được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện.

Một là, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương đối với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình.

Hai là, rà soát văn bản pháp luật, chính sách bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Ba là, phát triển hệ thống dịch vụ đáp ứng thực hiện quyền trẻ em có sự  lồng ghép và phối hợp giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp và các dịch vụ an sinh xã hội; ưu tiên hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Bốn là, tăng cường truyền thông, giáo dục về kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; vận động xã hội thực hiện các mục tiêu về trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Năm là, bảo đảm nguồn lực thực hiện quyền trẻ em và các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em; ưu tiên bố trí nguồn lực về bảo vệ trẻ em.

Sáu là, hội nhập và hợp tác quốc tế về quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em mang tính toàn cầu và khu vực.

Bảy là, vận động nguồn lực và sự tham gia của xã hội.

Tám là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em.

Chương trình hướng đến mục tiêu chung là bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Cùng với đó, có 4 mục tiêu cụ thể được nêu ra liên quan về việc phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em; về bảo vệ trẻ em; về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan của thành phố, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình; hướng dẫn tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em; xây dựng, hướng dẫn, thực hiện và phát triển các mô hình phát triển toàn diện trẻ em, dịch vụ bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; phối hợp với Thành Đoàn thực hiện và phát triển mô hình Hội đồng trẻ em các cấp; Xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác

File kèm

 

 


Phạm Nga


3835aacb-ab12-4910-9e06-5cd7549c5cc6

Tiêu đề bài viết: 8 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phạm Nga.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang