Số liệu kinh tế


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ năm 2011
Ngày đăng: 22/06/2011

Lượt xem:


1. Các chỉ tiêu kinh tế:

(1) Tăng trưởng kinh tế (GDP) 16%; trong đó: nông nghiệp - thủy sản tăng 3,3-3,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,5-18%; dịch vụ tăng 17-17,5%.

(2) Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 42,8 triệu đồng; quy USD đạt 2.140 - 2.150 USD, tăng 190-200 USD so năm 2010.

(3) Cơ cấu kinh tế: trong cơ cấu GDP, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm 9,48%, công nghiệp - xây dựng chiếm 44,78% và dịch vụ chiếm 45,74%.

(4) Giá trị sản xuất (giá so sánh 94): nông nghiệp - thuỷ sản tăng 4-4,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 19,5-20%; dịch vụ tăng 17,5-18%.

(5) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 1.050 triệu USD, tăng 14,2%. Kim ngạch nhập khẩu 670 triệu USD, tăng 39,8%.

(6) Thu-chi ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước Trung ương giao là 5.467 tỷ đồng (trong đó: thu nội địa 4.524 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 943 tỷ đồng); Hội đồng nhân dân thành phố giao là 5.783 tỷ đồng (trong đó: thu nội địa 4.840 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 943 tỷ đồng).

Tổng chi ngân sách địa phương là 5.737,222 tỷ đồng, trong đó chi cân đối ngân sách và từ nguồn bổ sung có mục tiêu là 4.763,687 tỷ đồng.

(7) Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 32.000 tỷ đồng, tăng 21,8% so ước năm 2010.

2. Các chỉ tiêu xã hội:

(8) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 10,41. Dân số 1.220.000  người.

(9) Giải quyết việc làm: 50.000 lao động; đào tạo nghề: 35.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 45%.

(10) Giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo. 

(11) Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 80%, bậc trung học phổ thông 50%. Xây dựng mới 15 trường đạt chuẩn quốc gia.

(12) Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,4%, còn 14,4%.

(13) Công nhận thêm 04 đơn vị xã, phường văn hóa, nâng tổng số lên 39/85 xã, phường văn hoá, đạt tỷ lệ 45,88% tổng số xã, phường.

(14) Số máy điện thoại/100 dân: 171,43 máy; 4,96 thuê bao Internet/100 dân; 76/85 xã, phường có đường ô tô đến trung tâm.

(15) Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 99,7%, khu vực ngoại thành 98,5%.

(16) Xây dựng và sửa chữa 140 căn nhà tình nghĩa, 1.000 căn nhà đại đoàn kết.

(17) Xây dựng 02 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

3. Chỉ tiêu môi trường:

(18) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 95%, trong đó: khu vực nông thôn 83%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 84%, trong đó: khu vực nông thôn 72%.

(19) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom 92%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế 100% (bệnh viện thành phố và các quận).


Nguồn: Báo cáo số 172/BC-UBND


be92c45d-3e6f-42dc-8758-f012f484520f

Tiêu đề bài viết: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ năm 2011. Nội dung như sau: . Theo tác giả:

Nguồn: Báo cáo số 172/BC-UBND

.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang