Số liệu kinh tế


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu trong năm 2007
Ngày đăng: 11/09/2008

Lượt xem:


 

KH
2007

Ước TH 2007

KH
2008

I. CHỈ TIÊU KINH TẾ

     

1. Tốc độ tăng GDP (%)

16 % trở lên

16,27

16,3 - 16,5

2. Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng)

18,19

18,19

21,695

3. Thu nhập bình quân đầu người (USD) (giá HH)

1.122

1.122

1.339

4. Giá trị SX Công nghiệp (Giá SS 1994) (tỷ đồng)

 

12.219,32

Tăng 20-21 %

5. Giá trị SX Nông nghiệp (Giá SS 1994) (tỷ đồng)

 

4.025,29

Tăng 3,3 -3,5%

6. Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (tỷ đồng)

 

11.927,9

15.000 – 16.000

7. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ (Tỷ đồng)

 

15.868,49

 

8. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá & dịch vụ thu ngoại tệ (triệu USD)

 

551,81

 

9.. Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá (triệu USD)

 

374,8

 

10.Tổng thu ngân sách nhà nước theo HĐND giao (tỷ đồng)

 

2.755,142

3.322

11. Tổng chi ngân sách địa phương theo HĐND giao (tỷ đồng)

 

2.771,647

3.175,385

II. CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI

     

1. Ước Dân số trung bình (người)

 

1.159.008

1.171.200

2. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (‰)  

10,56

10,4

3. Tổng số học sinh đầu năm học

 

209.271

 

4. Tỷ lệ hộ nghèo (%) (Theo chuẩn quốc gia)

 

8,46

7,46

5. Số lao động được giải quyết việc làm (người)

 

40.849

43.000

6. Tỷ lệ hộ sử dụng điện (%)

 

99

99,3

7. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch (%)

 

91

93

8. Huy động xây dựng & sửa chữa nhà tình nghĩa (căn)

 

100

100

9. Xây dựng nhà tình thương (căn)

 

314

600

10. Số máy điện thoại / 100 dân (máy)

 

44

45

       

Ghi chú: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2006 theo chuẩn mới

     5163cc59-b0f3-4930-b149-c27765c999fc

Tiêu đề bài viết: Các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu trong năm 2007. Nội dung như sau: . Theo tác giả: .

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang