Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả
Ngày đăng: 28/02/2024

Lượt xem:


Chiều 28/2, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) và Chuyển đổi số, công bố chỉ số CCHC cấp sở ngành, quận huyện năm 2023. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Trong năm qua, Thành ủy, UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo sâu sát về công tác CCHC. Công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách cùng với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CCHC gắn với chuyển đổi số, chính quyền số được lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Các sở, ngành, quận, huyện thực hiện tốt việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện; kịp thời phổ biến quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác CCHC từ cấp ủy Đảng trong từng đơn vị đến cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) gắn với xây dựng kế hoạch hành động cụ thể bám sát yêu cầu thực tế của cơ quan. Chất lượng của công tác xây dựng văn bản ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thực hiện tốt. Công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Theo đó, kế hoạch CCHC năm 2023 của thành phố xác định 68 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể giao cho các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện. Đến nay đã triển khai 68/68 nhiệm vụ, hoạt động (đạt tỷ lệ 100%).

Hệ thống pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tương đối hoàn thiện đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác cải cách TTHC tại địa phương; đội ngũ CBCCVC thực hiện công tác kiểm soát TTHC cũng như đội ngũ CBCCVC tại Bộ phận Một cửa có tinh thần trách nhiệm cao và thường xuyên được kiện toàn bảo đảm hoạt động có hiệu quả. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia của thành phố đạt 42,4% vượt chỉ tiêu Chính phủ giao (30%).

Công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách được lãnh đạo thành phố, các cấp các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Thành phố đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi số; địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về chuyển đối số, Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành được thành lập do người đứng đầu là Trưởng ban, từ đó nhận thức về vai trò của chuyển đổi số cơ quan nhà nước từng bước được nâng lên, công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc triển khai chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước gắn kết chặt chẽ với công tác CCHC được lãnh đạo thường xuyên quan tâm chỉ đạo kịp thời. Các chỉ số CCHC, chỉ số chuyển đổi số của thành phố đều có sự tiến bộ so với năm 2022. Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập tại tất cả các ấp, khu vực trên địa bàn thành phố.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số như: đồng bộ dữ liệu CBCCVC của thành phố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC; triển khai thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tại UBND quận, huyện và các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã hoàn thành. Đặc biệt Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/2/2024.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Cần Thơ đã công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2023 của các sở ngành, quận huyện. Kết quả ở cấp sở ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đạt chỉ số cao nhất với 98%; thứ hai là Sở Khoa học và Công nghệ với 97% và thứ ba là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với 97%. Thấp nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường với chỉ số 84%, xếp trên là Sở Y tế (84%) và Sở Kế hoạch và Đầu tư (86%). Ở cấp quận huyện, huyện Phong Điền có chỉ số cao nhất (95%); kế đến là huyện Vĩnh Thạnh (95%). Thấp nhất là quận Ninh Kiều (91%).

Dịp này, 15 tập thể và 23 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong “Thực hiện công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện chuyên đề “Chiến dịch khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa” và phong trào thi đua đẩy mạnh công tác CCHC nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2023.  

Theo báo cáo của Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2023, chỉ số hài lòng chung của thành phố đạt 93,%. Tỷ lệ này giảm so với 2 năm trước, nguyên nhân do sự thay đổi của các chỉ số thành phần.

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, công tác CCHC của thành phố cũng còn một số hạn chế như: tỷ lệ hồ sơ, thanh toán trực tuyến chưa cao; còn tình trạng giải quyết trễ hạn hồ sơ TTHC, trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng mạng và các ứng dụng công nghệ đôi lúc chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc, TTHC. Ngoài ra, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo; năng lực tự chủ của các đơn vị sự nghiệp vẫn còn một số hạn chế; cơ chế phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước về cơ bản vẫn thực hiện theo yếu tố đầu vào và theo biên chế, tuy nhiên chưa gắn với số lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

CCHC phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC và Chuyển đổi số phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường - Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC và Chuyển đổi số thành phố đề nghị Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và Chuyển đổi số tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trong công tác CCHC năm 2024. Xác định CCHC là động lực phát triển, phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả phục vụ của cơ quan nhà nước.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân và công chức về chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số; tập trung số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tích hợp dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị về Kho dữ liệu của thành phố nhằm phục vụ chia sẻ cho các cơ quan, đơn vị trong hoạt động quản lý và giải quyết TTHC; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Cần Thơ (Trung tâm IOC) phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, hoàn thiện ứng dụng phục vụ người dân; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, rà soát, đánh giá hiện trạng trang thiết bị, hạ tầng mạng và các ứng dụng CNTT, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, hoàn thiện triển khai phương án an toàn hệ thông thông tin; tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho CBCCVC và Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Song song đó, đẩy mạnh chuyển đổi số; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới góp phần phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Công nghệ thông tin tập trung Cần Thơ góp phần phát triển công nghiệp công nghệ thông tin thành phố, phát triển doanh nghiệp công nghệ số; triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Phát triển xã hội số, hỗ trợ người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ công; hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân để khai thác dịch vụ số, dich vụ công trực tuyến.

Ông Trần Việt Trường chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương sớm triển khai phân tích, đánh giá và chủ động đề ra giải pháp cải thiện những tiêu chí, tiêu chí thành phần tự chấm điểm trong các lĩnh vực CCHC mà đơn vị còn hạn chế. Kịp thời thông tin kết quả tự chấm điểm Chỉ số CCHC đến CBCCVC trong đơn vị. Triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao các chỉ số thành phần đạt điểm cao; rà soát, đánh giá chính xác những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục các nội dung giảm điểm, đạt điểm thấp đối với các chỉ số. Có giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp điểm, đặc biệt quan tâm việc tăng tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến, và hồ sơ trễ hẹn.

Đối với hoạt động kiểm tra CCHC năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lồng ghép kiểm tra 3 nội dung gồm Công tác CCHC, Công tác Kiểm soát TTHC, Công tác ISO nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị được kiểm tra.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường nhận định, năm 2024, TP Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu về Chỉ số Năng lực cạnh tranh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công; đồng thời, phấn đấu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt (phấn đấu giữ vững Chỉ số chuyển đổi số (DTI) hạng 5/63 tỉnh thành cả nước). Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý ngay từ bây giờ phải khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ năm 2024 với quyết tâm cao. Các cấp, các ngành, đặc biệt là thành viên Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương phải xác định rõ từng nội dung, phần việc, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đảm bảo thực hiện hiệu quả, chất lượng từng nhiệm vụ được giao.

 


Kim Xuyến


a0ac8321-b8af-426d-bf1a-edd04739c076

Tiêu đề bài viết: Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Kim Xuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang