Tin hoạt động của Lãnh đạo Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Ký kết phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2025
Ngày đăng: 29/02/2024

Lượt xem:


Sáng 29/2, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố - tổ chức lễ ký kết các kế hoạch phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2025, gồm 5 kế hoạch quan trọng với các cơ quan có tính chất đặc thù bao gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Công an thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Ban Dân tộc thành phố; Thành đoàn thành phố; Ban An toàn giao thông thành phố và Hội Luật gia thành phố Cần Thơ.
Các đơn vị tham gia lễ ký kết

Tại lễ ký kết, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Việt Sĩ cho biết, thời gian qua công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị có liên quan mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác PBGDPL. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được vận dụng, triển khai thực hiện. Trong đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát huy vai trò là thành viên Hội đồng góp phần rất lớn trong việc đưa thông điệp pháp luật, các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng đi vào cuộc sống.

Ông Lê Việt Sĩ cũng cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thành công trong công tác PBGDPL năm 2023 đó là công tác phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong từng thành viên Hội đồng. Mỗi ngành đều thực hiện đúng theo định hướng tuyên truyền đã đề ra từ đầu năm, lấy người dân làm trung tâm trong công tác PBGDPL. Từ đó công tác PBGDPL được Bộ Tư pháp và UBND thành phố đánh giá rất cao.

Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ - phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ - đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở; cụ thể hóa tinh thần Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường công tác PBGDPL. “Mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước muốn đi vào cuộc sống, muốn đi vào thực tiễn thì nhiệm vụ đầu tiên là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để mọi người đều nhận thức và chấp hành”, ông Nguyễn Ngọc Hè nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; nâng cao năng lực cũng như nghệ thuật tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên; chú trọng xây dựng các mô hình mới và nhân rộng các mô hình có hiệu quả về công tác tuyên truyền cũng như hòa giải ở cơ sở.

Ngoài ra, cần huy động mọi nguồn lực về con người, tổ chức, tài chính cho công tác tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở; quan tâm công tác tôn vinh, khen thưởng những tấm gương gắn liền với những việc làm, nghĩa cử tốt đẹp nhằm tạo hiệu ứng, sức lan tỏa cao trong xã hội…

 


Thanh Xuân


df75a491-f3e8-4b70-b7e1-f011cb57c053

Tiêu đề bài viết: Ký kết phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2025. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Thanh Xuân.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang