Tin hoạt động của Lãnh đạo Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Góp ý nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân trong cải cách hành chính
Ngày đăng: 29/11/2023

Lượt xem:


Sáng ngày 29/11, tại TP Cần Thơ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo góp ý nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023. Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo

Những năm qua, Chỉ số CCHC luôn là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo, điều hành. Qua đó, các Sở, ngành, địa phương xác định được mục tiêu, định hướng, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cho CCHC. Chỉ số hài lòng đã giúp các cơ quan nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ, cung ứng dịch vụ công. Từ đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân về CCHC được nâng lên. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương đã được đề cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; Chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính ngày càng được nâng cao.

Ông Dương Tấn Hiển chia sẻ tại Hội thảo, TP Cần Thơ luôn xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, CCHC được thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước.

Năm 2022, kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC của thành phố được thẩm định đạt 55,85 điểm trong tổng số 61,5 điểm, xếp hạng 12/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, lĩnh vực Công tác chỉ đạo điều hành, Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Cải cách tài chính công đã có nhiều nỗ lực để cải thiện chỉ số, gia tăng điểm và thứ hạng. Nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch do Hội đồng nhân dân thành phố giao. Điều đó cho thấy sự quyết tâm của thành phố trong việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao và cải thiện chỉ số liên quan đến công tác CCHC.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu

Theo ông Dương Tấn Hiển, trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, TP Cần Thơ quyết tâm xây dựng chính quyền liêm chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp thành phố đến cơ sở.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC phát biểu

Phát biểu tại Hội Thảo, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC cho biết, thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, ngày 15/2/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 83/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2023. Tiếp theo, ngày 25/9/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 757/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, việc tổ chức Hội thảo nhằm quán triệt, đánh giá công tác CCHC năm 2023, định hướng xây dựng, triển khai kế hoạch CCHC năm 2024; kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022, phương hướng, kế hoạch triển khai xác định Chỉ số năm 2023. Đồng thời, thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, xác định Chỉ số CCHC năm 2023 từ kinh nghiệm, thực tiễn của địa phương.

Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ được nghe đại diện của Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) trình bày về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2023; một số nội dung cơ bản về triển khai và kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2022; phương hướng, giải pháp triển khai năm 2023; một số nội dung cơ bản về việc triển khai và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022; phương hướng, giải pháp triển khai năm 2023; quán triệt, đánh giá công tác CCHC năm 2023; định hướng xây dựng, triển khai kế hoạch CCHC năm 2024. Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công CCHC của địa phương năm 2023.

Theo Chương trình Hội thảo, các đại biểu sẽ được đi khảo sát, nghiên cứu thực tiễn tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã và trao đổi trao đổi về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, thông tin, tuyên truyền kết quả, tác động cải cách hành chính đối với cán bộ, công chức, người dân, xã hội của TP Cần Thơ.


Kim Xuyến


da00853a-d4f7-416c-8832-d6d0862ba1e5

Tiêu đề bài viết: Góp ý nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân trong cải cách hành chính. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Kim Xuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang