Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn TP Cần Thơ
Ngày đăng: 27/09/2022

Lượt xem:


Ngày 27/9, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn TP.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Sở Giao thông vận tải; UBND quận, huyện; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn TP.

Theo quyết định được phê duyệt, UBND TP phân cấp thẩm quyền cho UBND  quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn TP như: Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; công bố lại và gia hạn hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; cho ý kiến về việc cải tạo, nâng cấp bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; đóng, tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp và hoạt động khác trong vùng nước bến khách ngang sông, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2022. Các bến khách ngang sông đã được Sở Giao thông vận tải thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng còn thời hạn thì UBND quận, huyện tiếp tục thực hiện việc công bố hoạt động theo quy định tại Quyết định này. Đối với hồ sơ đề nghị công bố; công bố lại, gia hạn hoạt động; cho ý kiến về việc cải tạo, nâng cấp bến; đóng, tạm dừng hoạt động; chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động sửa chữa, cải tạo nâng cấp và hoạt động khác trong vùng nước bến đã nộp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì Sở Giao thông vận tải tiếp tục giải quyết. Các bến khách ngang sông đã được Sở Giao thông vận tải công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động trước khi quyết định này có hiệu lực thì vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Khi hết thời hạn hoạt động, nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động thì tổ chức, cá nhân liên hệ với UBND quận, huyện để làm thủ tục công bố lại hoặc gia hạn theo quy định pháp luật.

File kèm

 


Thanh Xuân


e2b16e2e-d84b-43e7-b67e-061bd7aee8db

Tiêu đề bài viết: Phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn TP Cần Thơ. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Thanh Xuân.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang