Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
TP Cần Thơ tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Ngày đăng: 21/03/2024

Lượt xem:


Thành phố Cần Thơ hiện có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, gồm 5 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt và 4 huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền; có 83 ĐVHC cấp xã (42 phường, 36 xã, 5 thị trấn).

Nhằm triển khai thực hiện mục tiêu, các nhiệm vụ được Trung ương quán triệt, chỉ đạo tại Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của UBTV Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ, công tác sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2023-2025.

Đối chiếu thực trạng các ĐVHC trên địa bàn thành phố với các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và căn cứ quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và các số liệu diện tích tự nhiên và quy mô dân số tính đến 31/12/2022, thành phố Cần Thơ có 4 phường: An Cư, An Phú, An Nghiệp và Thới Bình thuộc quận Ninh Kiều, thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 theo quy định. Do đó, UBND thành phố đã xây dựng, ban hành Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 15/3/2024 về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 nhằm triển khai thực hiện theo Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của UBND Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Theo Đề án, thành phố sẽ sắp xếp, sáp nhập 4 phường của quận Ninh Kiều chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định gồm: phường An Phú, phường An Nghiệp, phường An Cư và phường Thới Bình để thành lập phường mới dự kiến đặt tên là phường Thới Bình. Sau khi sắp xếp, thành phố sẽ giảm được 3 ĐVHC cấp xã. Qua thực hiện công tác sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố sẽ giúp ĐVHC phường mới thành lập đảm bảo quy mô dân số và diện tích tự nhiên phù hợp với quy định; phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

Với việc sắp xếp 4 phường để thành lập một phường mới sẽ giúp tăng thêm nguồn lực về đất đai, về nhân lực,... ĐVHC mới thành lập có điều kiện để phát triển thành một trung tâm kinh tế, xã hội của quận Ninh Kiều nói riêng và của thành phố nói chung. Sau sắp xếp ĐVHC phường sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên, giảm chi ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin vừa đảm bảo hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, vừa giúp các cấp chính quyền quản lý, điều hành thông suốt, thống nhất.

Trên cơ sở Đề án của UBND thành phố ký ban hành, UBND thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo UBND 4 phường: An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình tổ chức lấy ý kiến trực tiếp của cử tri trên địa bàn đối với Đề án.

- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 26/3/2024 đến ngày 29/3/2024. 

- Hình thức lấy ý kiến: Lấy ý kiến cử tri hộ gia đình thông qua phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp. UBND các phường đã chuẩn bị tốt cho công tác lấy ý kiến cử tri, thành lập các tổ phát phiếu lấy ý kiến gửi đến trực tiếp từng hộ gia đình cử tri, tổng hợp kết quả lấy ý kiến,.... công tác lấy ý kiến cử tri đảm bảo công khai, dân chủ theo đúng quy định pháp luật và thuận tiện cho người dân.

Sau khi hoàn thành xong việc lấy ý kiến cử tri của 4 phường, sẽ tổng hợp kết quả lấy ý kiến để chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp HĐND cấp phường, cấp quận và thành phố để thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC các phường giai đoạn 2023-2025 của thành phố (dự kiến các kỳ họp diễn ra từ ngày 5-21/4/2024). 

File kèm


Ban Biên tập


c48f60f2-4798-4c4f-aebe-788bb1f04972

Tiêu đề bài viết: TP Cần Thơ tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Ban Biên tập.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang