Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kết quả thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023”
Ngày đăng: 20/02/2024

Lượt xem:


Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 05/4/2023 của UBND thành phố phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023”.

Trên cơ sở bình xét và đề xuất của Văn phòng UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình khen thưởng theo quy định, Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 09 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023” gồm:

Đối với tập thể:

1. UBND quận Thốt Nốt.

2. UBND phường Thuận An, quận Thốt Nốt.

3. UBND phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt.

4. UBND phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt.

5. UBND phường Thới An, quận Ô Môn.

6. UBND phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

7. UBND xã Định Môn, huyện Thới Lai.

8. UBND xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai.

9. UBND xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

Đối với cá nhân:

1. Ông Trương Chí Hiền - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận Thốt Nốt.

2. Ông Võ Hải Ngọc - Công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Thuận An, quận Thốt Nốt.

3. Bà Đặng Mỹ Hạnh - Đảng ủy viên, Công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt.

4. Ông Nguyễn Văn Hưng - Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt.

5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Xinh - Công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Thới Long, quận Ô Môn.

6. Bà Nguyễn Ngọc Lan Anh - Công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

7. Bà Lê Thị Như Ý - Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Định Môn, huyện Thới Lai.

8. Bà Trần Thị Xuân Liễu - Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai.

Để tiếp tục ghi nhận đóng góp của tập thể, cá nhân cũng như tạo động lực, nâng cao chất lượng trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2024, Văn phòng UBND thành phố sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch phát động thi đua với những nội dung thiết thực bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.


Phúc Mãi


644c31e4-eb13-42ad-af7f-110c87fe4354

Tiêu đề bài viết: Kết quả thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023”. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phúc Mãi.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang