Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2022
Ngày đăng: 28/09/2022

Lượt xem: 1


Ủy ban nhân dân thành phố vừa hoàn thành đúng hạn chế độ Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2022 trên Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ (http://vpcp.baocaochinhphu.gov.vn).

Trong kỳ, thành phố ban hành 16 Quyết định công bố với tổng số 81 danh mục thủ tục hành chính; ban hành 07 Quyết định phê duyệt 47 quy trình nội bộ, trong đó 39 quy trình cấp thành phố, 05 quy trình cấp huyện và 03 quy trình cấp xã. Tổng số thủ tục hành chính tính đến thời điểm báo cáo của thành phố là 1.878; trong đó: số thủ tục hành chính do Trung ương quy định: 1.882; số thủ tục hành chính do địa phương quy định (đặc thù): 05; nhóm thủ tục hành chính liên thông: 06.

Số thủ tục hành chính đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: 24 thủ tục, đạt 100% kế hoạch (Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021); số thủ tục hành chính giữ nguyên: 01; số thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 24; Số tiền tiết kiệm được: 61,978,296 đồng; Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được: 19.44%.

Thành phố tiếp nhận mới tổng số 245.429 hồ sơ, trong đó trực tuyến là 16,736 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 228.693 hồ sơ; số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 11.152. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 246.539; trong đó, giải quyết trước hạn: 113.192, đúng hạn: 132.842 hồ sơ (đạt 99,80%). Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 10.042; trong đó, trong hạn: 9.859 hồ sơ (chiếm 98,18%).

Số phản ánh, kiến nghị trên phân hệ của Cổng Dịch vụ công quốc gia đã xử lý trong kỳ là 36; số thông tin, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị đã xử lý trên Hệ thống tổng đài 1022 là 48.

Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã hoàn thành đợt 2 tại Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai.

Số lượt cá nhân, tổ chức tham gia đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công thành phố là 23.462 lượt, đạt trung bình 7,7/8 điểm đối với 4 chỉ số đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đến nay, thành phố đã cập nhật, tích hợp 1.258 dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (trong đó, mức độ 3 là 243 dịch vụ công, chiếm 96,81% dịch vụ công mức 3 của thành phố; mức độ 4 là 1.015 dịch vụ công, chiếm 87,5% dịch vụ công mức 4 của thành phố); phân quyền cho 750 người dùng khai thác sử dụng các phân hệ của Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được đồng bộ thường xuyên từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia, phục vụ tốt cho công tác quản lý, theo dõi tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; Thực hiện điều chỉnh, cập nhật mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị đầy đủ, chính xác theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến phí/lệ phí, thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.


Phúc Mãi


d3b5e320-fea4-4924-a209-5fa0e6714145

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready