Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (1/6/1904 - 1/6/2024)
Ngày đăng: 25/05/2024

Lượt xem:


Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024).

Mục đích nhằm tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Đình Giong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong; những đóng góp, cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò lãnh đạo cuộc vận động xây dựng tổ chức đảng ở Cao Bằng và khu vực biên giới phía Bắc, góp phần khôi phục hệ thống tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ. Tấm gương đạo đức sáng ngời của một người cộng sản trung kiên, nhà chỉ huy quân sự tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, một người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc quê hương Cao Bằng. Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, tuyên truyền, xuyên tạc cuộc đời và những đóng góp của đồng chí Hoàng Đình Giong đối với cách mạng Việt Nam.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu công tác tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong phải bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố.

File kèm


Thanh Xuân


97cd7bc4-a73a-40f2-adce-8c7f6f47b5b1

Tiêu đề bài viết: Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (1/6/1904 - 1/6/2024). Nội dung như sau: . Theo tác giả: Thanh Xuân.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang