Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Sở Khoa học và Công nghệ: Thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
Ngày đăng: 29/02/2024

Lượt xem:


Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 29/01/2024 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP; gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ năm 2024.

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch triển khai với mục tiêu tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố, của Sở năm 2024, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và trở thành động lực nền kinh tế; trong đó đặt trọng tâm vào các nội dung cải thiện cả về điểm số và thứ hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu Cần Thơ được đánh giá là “Nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt”.

Đặc biệt, tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp ngày càng tăng về quy mô, số lượng và chất lượng hoạt động. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, giảm thời gian gia nhập thị trường, rút ngắn hơn nữa thời gian cấp phép,  mức độ tham gia giao dịch trực tuyến, nhằm thu hút sự tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, kiểm soát tham nhũng, giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, có ý tưởng đột phá trong sản xuất kinh doanh. Tập trung cải thiện thứ hạng và chỉ số thành phần năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hàng năm; chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Nâng cao hơn nữa các chỉ số về Hạ tầng thông tin, chất lượng nhân lực trình độ cao; hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các giải pháp về ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, thúc đẩy tự do đổi mới sáng tạo gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả thị trường hàng hóa, dịch vụ và cạnh tranh công bằng.

Tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua việc triển khai 03 Chương trình, dự án về đổi mới công nghệ - năng suất chất lượng - sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

- Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp các dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống; thúc đẩy phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thông qua tăng cường các hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ, Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

- Tập trung triển khai các giải pháp để tiếp thu và làm chủ công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt quan tâm lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nghiên cứu, cơ cấu lại các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo hướng xem doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo của thành phố nói riêng và quốc gia nói chung. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 12/12/2017 của UBND thành phố về Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.


Lê Tuyến


Các tin khác:
Chia sẻ kinh nghiệm cùng cựu sinh viên Úc trong nghiên cứu, ứng phó biến đổi khí hậu tại Cần Thơ  (13/04/2024)
Triển khai chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (12/04/2024)
Xây dựng các chương trình hỗ trợ người lao động, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn lao động  (05/04/2024)
Kết quả thực hiện triển khai một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến  (05/04/2024)
Chủ động tăng cường công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố  (04/04/2024)

054f3332-c1c9-41c3-908a-3b6aa57b11c4

Tiêu đề bài viết: Sở Khoa học và Công nghệ: Thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Lê Tuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang