Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kết quả thực hiện triển khai một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng: 05/04/2024

Lượt xem:


Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố từ năm 2019. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ thường xuyên nâng cấp, cập nhật để đáp ứng các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở TTTT luôn kịp thời cập nhật quy trình nội bộ và đồng bộ thông tin TTHC từ cổng Dịch vụ công quốc gia khi Văn phòng UBND công bố danh sách TTHC và ban hành Quyết định quy trình nội bộ.

Hàng năm, Sở TTTT tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các chức năng mới trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và ghi nhận các phản ánh, góp ý của các đơn vị sử dụng để hoàn thiện hệ thống, bảo đảm phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thiết kế, cập nhật giao diện, trải nghiệm người dùng đối với các dịch vụ công trực tuyến, cung cấp cả 03 hình thức nộp hồ sơ là trên máy tính, trên các thiết bị thông minh và trên ứng dụng Cần Thơ Smart.

Thực hiện cấu hình biểu mẫu điện tử (e-form) cho 590 TTHC. Sẵn sàng chức năng ký số từ xa trên cổng dịch vụ công thành phố. Đồng thời, tổ chức các cuộc triển khai cấp chữ ký số từ xa đến người dân với 3 đơn vị cung cấp chữ ký số trên địa bàn là VNPT, Viettel và MISA để thúc đẩy người dân sử dụng để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Kết nối thành công Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố với Cổng liên thông TNMT-Thuế để đồng bộ thông tin hồ sơ, trạng thái xử lý TTHC liên quan đến đất đai có thực hiện nghĩa vụ thuế.

Triển khai Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố để lưu giữ dữ liệu giải quyết dịch vụ công, phục vụ chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu trong thực hiện dịch vụ công theo Công văn số 1552/BTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0). Cung cấp đầy đủ, đa dạng và nâng cao chất lượng các kênh tương tác, hỗ trợ người dân như: thông tin hướng dẫn TTHC, Hỏi-Đáp, Phản ánh, kiến nghị, Khảo sát, đánh giá sự hài lòng và Trợ lý ảo… Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công có ghi rõ số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật và Tổng đài 1022 để hỗ trợ, giải đáp các câu hỏi của người dùng.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố bảo đảm tối thiểu 03 phương thức trao đổi thông tin, trạng thái về hồ sơ điện tử giữa người dân và Cổng dịch vụ công: email, SMS và thông báo trên Cổng dịch vụ công. Trong đó, với người dân có đăng ký sử dụng zalo sẽ ưu tiên gửi thông báo qua Zalo thay cho SMS để tiết kiệm chi phí ngân sách nhà nước. Đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động thông qua ứng dụng Cần Thơ Smart và nền tảng Công dân số để bảo đảm cho thuận tiện cho người dân truy cập, sử dụng.

Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố đã hoàn thành kết nối với Hệ thống EMC theo các hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể: gán mã nhúng, hiển thị logo EMC, thêm mới, import danh sách DVC, lấy mã nhúng dịch vụ công, tích hợp API kết nối phân hệ giải quyết TTHC với Hệ thống EMC. Sau khi kết nối, các số liệu thống kê đã hiển thị đầy đủ trên Hệ thống EMC, tuy nhiên còn sai lệch số liệu. Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện việc rà soát, đối chiếu các số liệu thống kê trên Hệ thống EMC và Hệ thống giải quyết TTHC của thành phố, đồng thời phối hợp với Cục chuyển đổi số Quốc gia để điều chỉnh và cập nhật số liệu khi có sai lệch.

Các văn bản liên quan: Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Công văn số 1552/BTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0); Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC…

 

 

 

 


Lê Tuyến


1e9ef641-d092-420b-908d-2c83d26f4f1b

Tiêu đề bài viết: Kết quả thực hiện triển khai một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Lê Tuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang