Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan
Ngày đăng: 28/11/2023

Lượt xem:


Sáng 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Cần Thơ.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, phổ biến một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023. Đây là văn bản pháp lý cao nhất từ trước tới nay nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Luật có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy quyền làm chủ, vai trò tự quản của nhân dân. Luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Các đại biểu ở các điểm cầu đã thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cũng như một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới về thực hiện dân chủ ở nước ta, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sau khi Luật có hiệu lực thi hành, các tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai kịp thời có hiệu quả các quy định của Luật.

Để Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào cuộc sống và thực hiện hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương tập trung tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; tập trung rà soát các văn bản quy phạm phát luật không còn có hiệu lực khi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị cho phù hợp với quy định của Luật và các văn bản liên quan. Thực hành và phát huy dân chủ gắn với nâng cao dân trí, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ cần phải được nâng lên ở các cấp, các ngành thông qua việc công khai, minh bạch, trách nhiệm gắn liền với cải cách hành chính, công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ, hội nghị người lao động.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho rằng: Dân chủ đi đôi với kỷ cương, trật tự, kỷ luật, chống vi phạm pháp luật; dân chủ gắn với pháp chế trật tự xã hội cần thiết, nâng cao tính pháp quyền tuân thủ pháp luật. Chính vì thế các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị phải gắn phát huy dân chủ với cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách và hiện đại hóa hành chính công.


Phương Thảo


0dc7608f-d57d-41e9-b7f2-a5dc49ae31c4

Tiêu đề bài viết: Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang