Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Ủy quyền giải quyết 04 TTHC liên quan đến nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
Ngày đăng: 28/02/2024

Lượt xem:


UBND thành phố Cần Thơ ủy quyền cho Sở Tư pháp giải quyết 04 thủ tục hành chính liên quan đến nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Thực hiện Công văn số 6532/BTP-CN ngày 29/12/2023 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực thi phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg; ngày 26/02/2024, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND ủy quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Theo đó, 04 thủ tục hành chính được ủy quyền bao gồm:

1. Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

3. Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi.

4. Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Để đảm bảo nội dung được ủy quyền, UBND thành phố cũng đã giao trách nhiệm của Sở Tư pháp: Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, cơ quan có thẩm quyền đối với nội dung được ủy quyền; không được ủy quyền cho cơ quan, đơn vị khác thực hiện nội dung đã được ủy quyền tại Quyết định này. Đồng thời, bố trí nhân lực và điều kiện cần thiết để thực hiện các nội dung được ủy quyền.


Thái Sơn


2ad16634-621f-45e8-9040-0d55ad756a04

Tiêu đề bài viết: Ủy quyền giải quyết 04 TTHC liên quan đến nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Thái Sơn.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang