Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
UBND thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố
Ngày đăng: 08/04/2024

Lượt xem:


Ngày 8/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Truyền tải điện Miền Tây 1, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố, đề xuất UBND thành phố các giải pháp chỉ đạo (nếu cần thiết) để thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các công trình. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, tham mưu, đề xuất UBND thành phố giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc về chủ trương đầu tư, thủ tục đầu tư xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn điện và lưới điện trên địa bàn thành phố. Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để xác định lựa chọn chủ đầu tư, khẩn trương triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện theo tiến độ quy hoạch được duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo đột xuất kịp thời tình hình sử dụng đất công trình năng lượng cho các công trình năng lượng, điện lực thuộc Kế hoạch để thực hiện Quy hoạch điện VIII tại địa phương, tham mưu UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

UBND quận, huyện trong chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết (hoặc đề xuất giải quyết) dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình nguồn điện và lưới điện trên địa bàn từng quận, huyện (các công trình truyền tải điện).

Truyền tải điện Miền Tây 1 chủ động, tích cực triển khai việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng lưới điện truyền tải và trạm điện nhằm ngăn ngừa các sự cố, đảm bảo an toàn trong vận hành, cung cấp điện ổn định, liên tục.

Tổng Công ty phát điện 2 chủ động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg, luôn sẵn sàng các tổ máy phát điện của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, sẵn sàng, tin cậy đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg; kế hoạch cung cấp điện năm 2024. Đồng thời chủ động rà soát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư, xây dựng các công trình lưới điện, trạm biến áp 110kV được giao trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đảm bảo vận hành đồng bộ, hiệu quả, không để thiếu điện trong mọi trường hợp.

Phối hợp tốt Điều độ hệ thống điện các cấp trong công tác vận hành hệ thống điện đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định và đảm bảo dự phòng nguồn, có khả năng ứng phó, chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát với các kịch bản vận hành cực đoan có thể xảy ra. Thực hiện nghiêm túc, thực chất và có hiệu quả Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND thành phố về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.


Phương Thảo


9e6bec9d-0d96-4719-8484-bddacd72019d

Tiêu đề bài viết: UBND thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang