Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm mùa khô
Ngày đăng: 16/05/2024

Lượt xem:


Ngày 16/5, Chủ tịch UBND thành phố giao các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện ổn định, liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm mùa khô hàng năm (tháng 5 đến tháng 7), đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND quận, huyện, Công ty Điện lực TP Cần Thơ tổ chức triển khai, rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch điện VIII, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố, đề xuất UBND thành phố giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn điện và lưới điện trên địa bàn thành phố. Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để xác định lựa chọn chủ đầu tư, khẩn trương triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện theo tiến độ quy hoạch được duyệt.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ các chủ đầu tư dự án điện trong triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án điện, các thủ tục liên quan đến sử dụng đất theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND quận, huyện phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết (hoặc đề xuất giải quyết) dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình nguồn điện, lưới điện (các công trình truyền tải điện) trên địa bàn.

Xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg; trong đó, xác định trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện, tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tự giác tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm mùa khô hàng năm (tháng 5 đến tháng 7). Bên cạnh đó, tổ chức, hướng dẫn, quán triệt đối với các chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố về tiết kiệm điện trên địa bàn quản lý theo Chỉ thị số 20/CT-TTg.

Các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, đài phát thanh tại địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện, các bài viết về chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND thành phố trong việc tiết kiệm điện, nhất là áp dụng các giải pháp tối ưu, ứng dụng công nghệ tự động, sử dụng năng lượng mặt trời, thay thế đèn tiết kiệm điện, ... chỉ đạo đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng rà soát các trạm chiếu sáng công cộng và có giải pháp chiếu sáng với thời gian phù hợp vào ban đêm nhằm đảm bảo tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời. Song song đó, phối hợp với các Điện lực quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm sâu rộng đến các đối tượng sử dụng điện trên địa bàn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Tổng Công ty phát điện 2, Công ty Điện lực TP Cần Thơ phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ liên quan được giao tại mục 5 Công điện số 38/CĐ-TTg, luôn sẵn sàng, đảm bảo các giải pháp cung ứng điện trên địa bàn thành phố, đảm bảo vận hành đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu liên quan, không để thiếu điện trong mọi trường hợp.


Kim Xuyến


59369b6a-982c-48fa-ab40-1ffc7ad21049

Tiêu đề bài viết: Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm mùa khô . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Kim Xuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang