Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ
Ngày đăng: 19/04/2024

Lượt xem:


Thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; đến nay, thành phố đã công bố 25 TTHC nội bộ thuộc các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; đồng thời, thực hiện việc rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa 16 TTHC nội bộ đạt tỷ lệ 64%.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, ngày 08/4/2024, UBND thành phố ban hành Công văn số 1309/UBND-KSTT về việc thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tiếp tục thống kê, tham mưu UBND thành phố công bố TTHC nội bộ; tổ chức rà soát 100% TTHC nội bộ đã được công bố; tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa, bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% TTHC, 20% chi phí tuân thủ TTHC; đồng thời, chủ động rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa đối với TTHC nội bộ thuộc phạm vi giải quyết; đối với phương án đề xuất thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực.

Đối với UBND quận, huyện; Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận, huyện ban hành Quyết định công bố TTHC nội bộ được quy định tại các văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương.

Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm giúp UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thực hiện đúng nội dung, tiến độ các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo UBND thành phố xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.


Phúc Mãi


22decf16-1bed-4894-9b96-100a742d875e

Tiêu đề bài viết: Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phúc Mãi.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang