Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phấn đấu và tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024
Ngày đăng: 06/02/2024

Lượt xem:


Chủ tịch UBND thành phố vừa chỉ đạo phấn đấu và tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Qua số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ (tính đến ngày 31/1/2024), năm 2023 kế hoạch vốn đầu tư công thành phố là 8.537,190 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân của thành phố là 90,5%. Từ kết quả nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố biểu dương 33 Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ dự án, quản lý dự án, tính hết niên độ ngân sách năm 2023 có tỷ lệ giải ngân đạt từ 95% - 100%.

Nhằm tiếp tục phát huy các mặt tích cực và chấn chỉnh các mặt còn tồn tại, hạn chế, giải quyết kịp thời các vướng mắc, điểm nghẽn trong đầu tư thời gian qua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Bí thư quận, huyện, Chủ tịch HĐND quận, huyện, Chủ tịch UBND quận, huyện khẩn trương chỉ đạo tổ chức rà soát, hoàn thành ngay công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình/gói thầu. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực. Tăng cường công tác phối hợp và có kế hoạch, biện pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Đến hết ngày 31/1/2025 phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn đã bố trí năm 2024. Các chủ đầu tư/chủ dự án, đơn vị quản lý dự án, UBND các quận, huyện, căn cứ tỷ lệ giải ngân được giao, có văn bản cam kết tỷ lệ giải ngân, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu giải ngân chi tiết từng tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 25/2/2024.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án và đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai và giải ngân vốn đầu tư nhất là đối với các dự án trọng điểm, có quy và chiếm tỷ trọng vốn lớn, chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong công tác giải ngân.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cấp, các ngành, đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư,...; gắn tiến độ thực hiện, giải ngân và hiệu quả dự án với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ thực hiện, xem đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong năm 2024. Tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ, công việc theo thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; thay thế ngay các nhà thầu không đảm bảo năng lực theo quy định; chủ động đề xuất, báo cáo cấp thẩm quyền điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ cho các nhà thầu khác thực hiện theo quy định…

Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

Đối với các chủ đầu tư, quản lý dự án không đạt tiến độ theo cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt chỉ tiêu giải ngân 95% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án; đồng thời, xem xét việc điều chuyển chủ đầu tư, quản lý dự án, không đề xuất giao vốn để khởi công mới các dự án, công trình khác, không giao làm chủ đầu tư, quản lý dự án mới. Người đứng đầu đơn vị phải chịu hình thức kỷ luật cụ thể và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố; đồng thời không xem xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân của đơn vị trong năm 2024.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bí thư, Chủ tịch HĐND quận, huyện quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quản lý, đảm bảo công tác bàn giao mặt bằng thi công theo kế hoạch, tiến độ triển khai thi công các gói thầu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, cải thiện chỉ số giải ngân, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.


Kim Xuyến


bd8f4b38-5287-4eb7-9d8b-53a5707eba62

Tiêu đề bài viết: Phấn đấu và tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Kim Xuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang