Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Quyết liệt triển khai các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng
Ngày đăng: 29/09/2022

Lượt xem: 1


UBND TP Cần Thơ đã ban hành Công văn số 3861/UBND-TH về việc triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngàng thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và đề nghị cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện nghiêm túc và hiệu quả quan điểm, định hướng chỉ đạo điều hành, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, tiếp tục chủ động, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đy tăng trưởng và bảo đảm các cân đi lớn trên địa bàn thành phố. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến tình hình, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án quy mô lớn, trọng điểm.

Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng thể việc công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn quản lý từ năm 2021 trở lại đây, đảm bảo công bố sát giá thị trường, công bằng, minh bạch, chống tiêu cực, tham nhũng...

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường, phòng chống gian lận thương mại; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở, ban ngành thành phố phụ trách theo dõi các ngành, lĩnh vực có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất giải pháp, biện pháp cụ thể, định kỳ hàng tháng thực hiện thông tin báo cáo gửi về Sở kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo tại Phiên họp UBND thành phố thường kỳ theo quy định. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.


Nguyên Trang


1099bcfa-8227-4d4a-8ae1-692abbec8cb4

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready