Dự án


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh
Ngày đăng: 18/10/2022

Lượt xem:


Ngày 17/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), TP Cần Thơ.

Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh được thực hiện bởi 3 nhà đầu tư: Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp-CTCP; Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam-Singapore; CTCP phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore.

Dự án trên được triển khai tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ với quy mô 293,7 ha. Trong đó, phần đất xây dựng hạ tầng khu công nghiệp là 291,2 ha, phần đất hành lang an toàn lưới điện cao thế 220kV là 2,5 ha được giữ nguyên và có biện pháp bảo đảm khoảng cách an toàn với công trình lưới điện.

Vốn đầu tư của dự án hơn 3.717 tỷ đồng (tương đương 159,9 triệu USD). Vốn góp của nhà đầu tư hơn 557,69 tỷ đồng (tương đương hơn 23,9 triệu USD). Vốn huy động hơn 3.160 tỷ đồng (tương đương gần 136 triệu USD).

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33, điểm i khoản 2 Điều 69 Luật đầu tư và pháp luật có liên quan.
Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND TP Cần Thơ đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức lập và phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh theo quy định của pháp luật về xây dựng; đảm bảo cơ cấu sử dụng đất của dự án và khoảng cách an toàn về môi trường tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành kiểm tra, xác định tổ chức kinh tế thực hiện dự án đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất.

Bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án; không được chuyển phần diện tích quy hoạch phát triển khu công nghiệp Vĩnh Thạnh còn lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan có liên quan: Hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai và Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11/1/2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai; xác định tổng diện tích đất lúa trên địa bàn TP Cần Thơ cần phải duy trì để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh lương thực trên địa bàn thành phố.

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư xây dựng phương án hoàn trả kênh mương; đảm bảo việc thực hiện dự án không ảnh hưởng tới việc quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi và khả năng canh tác của người dân trong khu vực; tuân thủ quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Cùng với đó, chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với nhà đầu tư thực hiện xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi đất tại khu vực thực hiện dự án theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 35 Luật Nhà ở; tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình thực hiện dự án. Nhà ở để phục vụ tái định cư phải có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy định tại khoản 6 Điều 35 Luật Nhà ở và phải tuân thủ yêu cầu đối với phát triển nhà ở quy định tại Điều 14 Luật Nhà ở.

Trường hợp khu vực thực hiện dự án có đất công, tài sản công, đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước.

Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ, hẹp do Nhà nước quản lý đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

Mặt khác, chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của các khu công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ (bao gồm khu công nghiệp Vĩnh Thạnh) vào Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp thành phố 05 năm 2021 - 2025, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan thời kỳ 2021 - 2030, đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất của khu công nghiệp Vĩnh Thạnh nằm trong chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và đến năm 2025 TP Cần Thơ đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 và các văn bản khác có liên quan; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai.

Chịu trách nhiệm rà soát và đảm bảo tiến độ giao đất cho các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (bao gồm cả dự án này) phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và đến năm 2025 trên địa bàn TP Cần Thơ đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg .


Nguyên Trang


Các tin khác:
Trên 1.196 tỷ đồng đầu tư cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ  (24/11/2023)
Cần Thơ phê duyệt dự án “Kỹ năng thành công” do Tổ chức Save the Children International (SCI) tài trợ  (13/11/2023)
Phê duyệt khoản viện trợ “Các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ năm 2023” do tổ chức FNF tài trợ  (21/10/2023)
Phát triển mô hình Câu lạc bộ bóng đá cộng đồng không cạnh tranh, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống  (13/10/2023)
Nâng cao năng lực giám sát, xét nghiệm, điều trị COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp cho TP Cần Thơ  (08/08/2023)

75b18267-8c80-42dd-a95e-f6b8489ee5f9

Tiêu đề bài viết: Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Nguyên Trang.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang