Đề án


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021
Ngày đăng: 30/06/2021

Lượt xem:


Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự và từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2021.

Đề án được xây dựng nhằm tạo điều kiện cho cơ quan, đơn vị trong việc bố trí viên chức giữ ngạch hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về một hoặc một số lĩnh vực tại các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập đúng theo vị trí việc làm, nhu cầu công việc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định. Qua đó, đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ viên chức có năng lực, trình độ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.

Việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, nghiêm túc, công bằng, khách quan, công khai và đúng theo quy định của pháp luật. Qua cuộc thi giúp đánh giá được năng lực, trình độ của thí sinh nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức theo quy định.

Theo Đề án, đối tượng dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ ngạch nhân viên (mã số 01.005) lên cán sự (mã số 01.004) và từ cán sự (mã số 01.004) lên chuyên viên (mã số 01.003) gồm: Viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ tiêu số lượng người làm việc được cấp thẩm quyền giao, đang làm việc trong các tổ chức Hội đặc thù thành phố và quận, huyện.

Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1- Cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu; có vị trí việc làm tương ứng với chức danh nghề nghiệp dự thi.

2- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2020 và tính đến thời điểm dự thi; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.

4- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi. Đối với trường hợp thi thăng hạng lên chuyên viên phải có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 03 năm (36 tháng). Đối với trường hợp thi thăng hạng lên cán sự phải có thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiếu là 3 năm (36 tháng).

Về nội dung, hình thức thi, viên chức sẽ thi 3 phần: Môn kiến thức chung (thi trắc nghiệm trên máy vi tính); Môn ngoại ngữ (thi trắc nghiệm trên máy vi tính); Môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết).

Do tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính (môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ) nên không thực hiện thi môn tin học. Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp thông báo điểm thi cho viên chức dự thi được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy tính. Không phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính.

Kỳ thi dự kiến được tổ chức vào quý III năm 2021 tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng thi thăng hạng theo quy định. Đồng thời, thông báo đến cơ quan, đơn vị và địa phương về việc tổ chức thi; tiếp nhận, thu phí dự thi, quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định; tham mưu thành lập Ban Giám sát kỳ thi và các tổ giúp việc Hội đồng thi: Ban in sao đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo...

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ phối hợp với Hội đồng thi tổng hợp, báo cáo kết quả thi cho Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nội vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong quá trình tổ chức thi theo quy định; phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kỳ thi theo đúng quy định và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.


Kim Xuyến


Các tin khác:
TP Cần Thơ: Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”  (17/06/2022)
Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP Cần Thơ  (27/05/2022)
Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030  (13/05/2022)
Thí điểm Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại quận Ninh Kiều  (30/04/2022)
Cần Thơ: Phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”  (23/02/2022)

31dbf0c2-e57b-48ba-97a2-969b971cbe80

Tiêu đề bài viết: Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Kim Xuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang