Phóng sự - Ký sự


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Ô Môn - Quê hương khởi sắc
Ngày đăng: 26/06/2007

Lượt xem:


Năm nay, Xuân Mậu Tý về trên đất nước cũng là thời điểm Việt Nam vừa được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc với sự tín nhiệm gần như tuyệt đối, đã minh chứng được uy tín của ta trên trường quốc tế và trong lúc Ô Môn đang bận rộn chuẩn bị mọi điều kiện để chào đón năm du lịch quốc gia 2008, với chủ đề “Miệt vườn sông nước Cửu Long” gắn với lễ hội Khmer Nam bộ lần thứ IV, ...

Năm 2007, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, phức tạp đang diễn ra trên địa bàn. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực chủ quan, ra sức khắc phục khó khăn, tích cực khai thác những điều kiện sẵn có của địa phương để tập trung chỉ đạo. Hầu hết, tất cả các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội quận đều đạt và vượt kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16%, vượt hơn kế hoạch và cao hơn năm trước, trong đó: Khu vực I tăng 1,4%; Khu vực II tăng 25,2%, Khu vực III tăng 16%. Cơ cấu kinh tế chuyển biến khá rõ nét theo chiều hướng tăng tỷ trọng khu vực II, khu vực III, giảm tỷ trọng khu vực I (KV II 58,2%; KV III 28,1%; KV I 13,7%). Ước giá trị sản lượng công nghiệp đạt 1.150 tỷ đồng, giá trị sản lượng nông nghiệp đạt 235,6 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt 859 tỷ đồng. Năm nay, thực hiện 24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, đã vượt 16/24 chỉ tiêu, đạt 7/24 chỉ tiêu, chỉ còn 1 chỉ tiêu không đạt là xuất khẩu lao động. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình có thu nhập cao. Quận tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 863 tỷ đồng, tăng 24,35% so năm trước, trong đó vốn ngân sách nhà nước các cấp đầu tư cho bồi hoàn giải tỏa, xây dựng các công trình trên 472 tỷ đồng. Năm nay, trên địa bàn quận xây dựng thêm được 19 công trình mới, gồm: 5 tuyến đường, 6 trường học, 2 trụ sở cơ quan, 4 kênh thủy lợi và dự án nông nghiệp, trung tâm văn hóa thể thao với nhiều hạng mục. Bên cạnh đó, thực hiện phương châm nhân dân và nhà nước cùng làm, đã vận động làm mới, tu sửa 76 cây cầu các loại và làm mới, tu sửa, nâng nền 54.288 mét đường các loại, tính cả giá trị hiến đất là 13.691 triệu đồng. thực hiện công tác bồi hoàn giải tỏa xong 6/11 dự án (1.022 hộ) với số tiền 410 tỷ đồng.

Nền kinh tế phát triển, đã góp phần thu ngân sách trên địa bàn đạt 33.638 triệu đồng, tăng so năm trước 5,21%; đồng thời thúc đẩy cho các hoạt động văn hóa – xã hội như: giáo dục, y tế, văn hóa, văn nghệ, TDTT và các hoạt động xã hội khác không ngừng phát triển. Các chỉ tiêu về hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển dân số tự nhiên, phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người cao tuổi, người nghèo, gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà chương trình 134 đều đạt chỉ tiêu và cao hơn năm trước. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự xã hội trên địa bàn từng lúc, từng nơi tuy có diễn biến phức tạp, song nhìn chung vẫn ổn định.

Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, đáng ghi nhận thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tư pháp,... đều rút ngắn thời gian hơn so với Trung ương quy định. Quận còn xây dựng đề án thí điểm mô hình “một cửa liên thông” ở phường Châu văn Liêm. Ứng dụng công nghệ thông tin, ngoài trang quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành của UBND quận; quận còn có trang Web để giới thiệu những thông tin cần thiết phục vụ cho đầu tư, phát triển địa phương.

Những kết quả đạt được từ việc kinh tế - xã hội phát triển, đã tạo thu nhập bình quân đầu người đạt 12,8 triệu đồng, tăng 16,49% so với năm 2006; 97,2% số hộ được sử dụng nước sạch, 99,21% số hộ được sử điện; 100 dân có 10,5 máy điện thoại có định; 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường; cơ sở hạ tầng y tế được tăng cường, bình quân 10.000 dân có 12 giường bệnh và 4 bác sĩ.

Qua thực tiễn phong trào hành động cách mạng ở địa phương, cán bộ đảng viên được rèn luyện, thử thách, có bước trưởng thành hơn, qua đó đã góp phần củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương ngày càng tốt hơn.

Những kết quả đạt được trong năm có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên chủ yếu là: có sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp của các Sở, Ban ngành thành phố đã giúp quận tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành, chỉ đạo. Được sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của Quận ủy; sự giám sát kịp thời của HĐND quận, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể và sự nỗ lực của các ban, ngành và các phường. Quá trình điều hành, chỉ đạo, UBND quận thực hiện tốt theo Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, mọi việc đều được công khai, bàn bạc rõ ràng với nội bộ và nhân dân. Thường xuyên quan tâm cải tiến và nâng cao chất lượng thực hiện chế độ hội họp, báo cáo thỉnh thị và tăng cường thời gian đi cơ sở, từ đó đã kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, biết phát huy tính chủ động, sáng tạo của đảng viên, CBCC. Từ đó, đã huy động được khá tốt mọi nguồn lực cho thực hiện nhiệm vụ năm 2007. Từ những nỗ lực của ta, đã góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng của quần chúng đóng góp hoàn thành nhiệm vụ KTXH, QPAN năm 2007 cao hơn các năm trước.

Bước sang năm 2008, năm tiến hành thực hiện nhiều Nghị quyết đổi mới quan trọng của hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX, trong xu thế hội nhập có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên cũng không ít những khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập. Dó đó, trước tiên chúng ta phải biết phát huy tối đa những điều kiện sẵn có "Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000; huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đột phá thực hiện các quy hoạch quan trọng của quận để tạo ra bộ mặt mới; đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp, quản lý trật tự đô thị; bảo đảm trật tự xã hội; ra sức củng cố, sắp xếp tổ chức, bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận".

Cụ thể chúng ta sẽ đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, tập trung chỉ đạo có kết quả mô hình thí điểm “Một cửa liên thông” ở phường Châu văn Liêm; thực hiện quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO; tăng cường hoạt động của trang Web, nhằm cung cấp thông tin và thông tin kịp thời tình hình phục vụ cho đầu tư, phát triển địa phương. Trên cơ sở đó, tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng các công trình kinh tế - xã hội. Năm 2008, chúng ta tiếp tục đầu tư thực hiện 7 công trình, dự án chuyển tiếp; 14 công trình mới, quy hoạch mở rộng khu dân cư, tái định cư phía Nam quốc lộ 91, đặc biệt là thực hiện 2 dự án (quy hoạch mở rộng khu dân cư, tái định cư, trung tâm thương mại, dịch vụ phường Châu văn Liêm; khu dân cư, tái định cư phía Nam quốc lộ 91). Ngoài ra, còn một số dự án của cấp trên triển khai trên địa bàn như: Trung tâm điện lực, nhà máy lọc dầu, nhà máy khí đốt, khu công nghiệp Bắc Ô Môn,... Thực hiện tốt công tác bồi hoàn giải tỏa, tái định cư. Đạt được kết quả theo hướng đầu tư xây dựng này, sẽ tạo ra diện mạo mới về xây dựng đô thị ở Ô Môn.

Tăng cường công tác lập lại trật tự kỷ cương, chỉnh trang xây dựng đô thị theo hướng văn minh, mỹ quan, nâng cấp và mở rộng chợ trung tâm của các phường, phục vụ cho mở rộng giao lưu hàng hóa ngày càng tốt hơn. Tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích cho nhân dân phát triển các loại hình dịch vụ như: bảo hiểm, bưu chính - viễn thông, tài chính - tín dụng, điện, nước,... nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn. Tạo mọi điều kiện thuận tiện, dễ dàng cho nhân dân được sử dụng điện, nước sạch, điện thoại ngày càng nhiều, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu năm 2008 đạt tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 965 tỷ đồng.

Trước mắt tạo mọi điều kiện thuận lợi và tích cực giúp đỡ trong phạm vi khả năng của quận để giúp cho các cơ sở mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hoàn thành việc khảo sát, điều tra lại thực trạng của các cơ sở trên địa bàn, quan hệ tranh thủ với các Sở chủ quản, Viện, trường, chi nhánh phòng Công nghiệp & Thương mại Việt Nam tại TP Cần Thơ, cần thiết tổ chức hội thảo bàn biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và đăng ký nhãn hiệu hàng gắn với hình thành các tổ chức HTX hoặc liên doanh, liên kết để đoàn kết thống nhất và tạo thêm lực để đủ sức cạnh tranh, hội nhập với thị trường. Tích cực nghiên cứu để xin chủ trương thành phố về cơ chế đầu tư, hợp tác đầu tư xây dựng khu CN-TTCN của quận nhằm thu hút các nhà đầu tư về mở cơ sở sản xuất, chế biến phục vụ cho xuất khẩu trên địa bàn.

Quận Ô Môn tiếp giáp với trung tâm thành phố, có lợi thế về du lịch, dịch vụ, cung cấp sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Do đó, hướng đi là liên kết phát triển vườn cây ăn trái có đặc thù riêng phục vụ cho du lịch sinh thái; quy hoạch và tạo điều kiện ủng hộ cho phát triển các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao để xuất khẩu. Tóm lại đối với nông nghiệp của quận, chúng ta ít diện tích sản xuất, nhưng bù lại ở giáp TP Cần Thơ, cần có đầu tư suy nghĩ chỉ đạo thật tốt việc áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất để làm ra sản phẩm lúa, rau, màu chất lượng cao để cung ứng cho các siêu thị của thành phố. Trước mắt, tập trung các khu vực có dự án đầu tư thủy lợi, phòng kinh tế giúp phường tổ chức lại các tổ hợp tác – HTX; cân đối kế hoạch hỗ trợ giống cây, con, tập huấn các biện pháp khoa học kỹ thuật, hướng dẫn tìm đầu ra ký hợp đồng cung cấp ổn định. Tích cực xây dựng khu vực nào cũng có nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả từ 50 triệu đồng trở lên/ha.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, sẽ tạo điều kiện cho quận có cơ sở đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa – xã hội chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân ngày một tốt hơn.

Bước sang năm Mậu Tý 2008, Đảng bộ, chính quyền sẽ tiếp tục phát huy những điển hình, nhân tố mới, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém năm qua; không ngừng tăng cường sự đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, nỗ lực, sáng tạo, tập trung chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra. Trước thềm năm mới, thay mặt Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ô Môn, tôi xin gởi lời thăm hỏi ân cần đến các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các nhà doanh nghiệp, các vị chức sắc các tôn giáo và toàn thể đồng bào quận nhà hãy phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, đoàn kết nhất trí, hưởng ứng tích cực và kêu gọi thân nhân, bạn bè đóng góp năng lực, trí tuệ, về Ô Môn đầu tư làm ăn, góp phần xây dựng quê hương Ô Môn sớm thành đô thị văn minh, hiện đại, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

 

Phùng Chí Công
Chánh văn phòng HĐND và UBND quận Ô Môn
8d58e08c-a96f-4a19-914d-e0acf86b1f4d

Tiêu đề bài viết: Ô Môn - Quê hương khởi sắc. Nội dung như sau: . Theo tác giả: .

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang