Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố
Ngày đăng: 16/09/2022

Lượt xem: 1


UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn 3693/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Để góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng tại địa phương, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01- CT/TU ngày 12/10/2020 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Trong đó, tập trung rà soát các văn bản, quy định pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố đế đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Đồng thời, thường xuyên rà soát, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai và các Luật có liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu xây dựng dự thảo và trình UBND thành phố ban hành các quy định pháp luật thuộc thấm quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đồng thời, rà soát, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không còn phù hợp hoặc đã hết hiệu lực. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các quận, huyện. Kịp thời rà soát, điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ các công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã quá 3 năm liên tục nhưng chưa thực hiện theo quy định.

Trên cơ sở đó, tập trung tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của thành phố; thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng quy hoạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy hoạch ngành, bảo đảm sự thống nhất và nâng cao tính khả thi của quy hoạch, đảm bảo phân bổ nguồn lực tài nguyên hợp lý, tăng cường liên kêt vùng, gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mặt khác, rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất nhưng thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất; các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đang sử dụng đất, được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, để chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai; xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai và cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với UBND quận, huyện kiểm tra, theo dõi, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại các tuyên đường: Quốc lộ 61C (qua địa bàn quận Cái Răng và huyện Phong Điền), Quốc lộ 91B (qua địa bàn quận Bình Thủy và quận Ô Môn), Tỉnh lộ 918 (qua địa bàn quận Bình Thủy), Quốc lộ 80 và Tỉnh lộ 921B (qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh), Tỉnh lộ 919 và Tỉnh lộ 922 (qua huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ)...theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác lập Quy hoạch thành phố cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo được tích hợp và đổi mới theo quy định của Luật Quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch, giữa quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực, từng bước gắn quy hoạch với yếu tố phát triến đồng bộ, bền vững và nâng cao chất lượng quy hoạch.

UBND quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về đất đai, xây dụng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, nâng cao ý thức, nhận thức cộng đồng về chấp hành pháp luật đất đai, trật tự xây dựng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra thường xuyên, định kỳ, kịp thời xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý về đất đai, xây dựng trên địa bàn, đảm bảo tất cả các trường họp vi phạm phải được lập hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, là các trường hợp xây dựng trên hành lang an toàn giao thông, hành lang lộ giới tại các tuyến đường: Quốc lộ 61C (qua địa bàn quận Cái Răng và huyện Phong Điền), Quốc lộ 91B (qua địa bàn quận Bình Thủy và quận Ô Môn), Tỉnh lộ 918 (qua địa bàn quận Bình Thủy), Quốc lộ 80 và Tỉnh lộ 921B (qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh), Tỉnh lộ 919 và Tỉnh lộ 922 (qua địa bàn huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ).

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương để bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyêt thủ tục, hô sơ. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thâm quyên và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, trong đó quan tâm kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác tại địa phương.

UBND quận, huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã thường xuyên rà soát tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn và tổ chức kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà trái phép, đặc biệt kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp xây dựng công trình nhà ở, hạ tầng hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Theo đó, xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đât đai, chuyên mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng không phép, trái phép theo quy định của pháp luật.


Nguyên Trang


98188b1e-f011-4e03-a398-cb6e845b90aa

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready